Edukacja matematyczna z klockami LEGO®

Kreatywna matematyka z elementami Lego® MoreToMath

Jak sprawić, by dzieci  chciały uczyć się matematyki?

Z pomocą przychodzi zestaw MoreToMath i kurs Edukacja matematyczna z klockami LEGO®

Oferujemy Państwu zajęcia, podczas których dzieci, dzięki pracy ze znanymi i lubianymi klockami LEGO® szybko przyswoją umiejętności konieczne do rozwiązywania problemów matematycznych. 

Pracując z zestawem, dzieci w parach będą trenowały liczenie, myślenie algebraiczne, mierzenie, geometrię i wyobraźnię przestrzenną.
Dzięki wykorzystaniu klocków LEGO®  będą zachęcone do swobodnego myślenia, pisania i mówienia o matematyce. 

Kurs Edukacja matematyczna z klockami LEGO® składa się z czterech bloków tematycznych: „Zwierzęta i owady” , „Na dworze”,  „Sporty”  i  „Żywność”. Lekcje zgodne są z podstawą programową edukacji matematycznej nauczania wczesnoszkolnego.

W trakcie zajęć uczestnicy:

 • ćwiczą wytrwałość i precyzję w rozwiązywaniu problemu matematycznego, 
 • analizują zadania z treścią, 
 • doskonalą umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
 • mierzą, porównują i porządkują różne rzeczywiste obiekty, 
 • tworzą  i dzielą  kształty,
 • dodają i odejmują w zakresie 1000, 
 • dowiadują się jak dzielić całość na równe części,
 • poznają świat przyrody, 
 • utrwalają pojęcia dotyczące różnych dziedzin życia codziennego, 
 • rozwijają umiejętność analizy i krytycznego myślenia, 
 • trafnie wnioskują i analizują zdania z treścią,
 • uczą się współpracy i rozwijają kreatywność.

Informacje organizacyjne:

 • kurs trwa od września do czerwca
 • każde spotkanie trwa 45 minut i odbywa się raz w tygodniu (wtorek) – szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Do pobrania”
 • koszt zajęć: 100 zł /miesiąc 
 • wielkość grup: od 7 do 15 dzieci 
 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów
 • podczas wszystkich lekcji wykorzystywane są zestawy MoreToMath, tablica multimedialna oraz karty pracy
 • zajęcia skierowane są głównie do uczniów klas I nauczania wczesnoszkolnego oraz uczniów klas II-III, którzy chcieliby utrwalić zagadnienia matematyczne i poćwiczyć rozwiązywanie zadań logicznych
 • zapisy telefoniczne trwają do końca września
 • potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest dostarczenie podpisanej umowy (otrzymanej na pierwszych zajęciach)  na drugie spotkanie warsztatowe
 • w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, grupa nie zostanie utworzona