Warsztaty metodą „Sześciu klocków”

Warsztaty metodą „Sześciu klocków”

Czy wiesz, że… dwa podstawowe klocki LEGO® 2×4 można połączyć w 24 różne kombinacje. Z trzech klocków ilość kombinacji wynosi 1060, zaś z sześciu daje 915103765  możliwości połączenia!

szesc-klockow

„Sześć klocków” to koncepcja zachęcająca i motywująca  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do rozwijania umiejętności, wiedzy i postaw niezbędnych, by osiągać sukcesy w dalszym życiu. 

Warsztaty „Sześciu klocków” to krótkie, proste ćwiczenia i zabawy mające:

 • rozbudzić umysł, 
 • skłonić dzieci do ruszania się, 
 • doskonalić procesy myślenia i zapamiętywania.

Podczas zabaw dzieci kształtują umiejętność kontrolowania własnego zachowania w dążeniu do określonego celu. Zadania zapewniają dziecku wiele możliwości ćwiczenia i rozwijania samokontroli, która odgrywa dużą rolę podczas procesów związanych z uczeniem się. 

Warsztaty „Sześciu klocków” będąc dobrą zabawą, jednocześnie zachęcają do nauki i pozwalają dzieciom rozwijać umiejętności związane z: 

 • sensoryką
 • mową 
 • językiem
 • nabywaniem wiedzy
 • motoryką
 • zachowaniami społecznymi
 • emocjami

Rozwijają większość obszarów ujętych w podstawie programowej nauczania wczesnoszkolnego.


Warsztaty metodą „Sześciu klocków” to 6 odrębnych tematycznie warsztatów:

 • Ćwiczenia rozwijające percepcję.
 • Warsztaty doskonalące umiejętność czytania.
 • Zadania usprawniające umiejętność liczenia.
 • Gry zespołowe
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną.
 • Trening kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia cyklu 6 zajęć lub poszczególnych jednostek tematycznych.

Informacje organizacyjne:

 • każde spotkanie trwa 45 minut.
 • koszt 6 spotkań: 60 zł/osoba;
 • grupa 15 – 30 osób 
 • warsztaty prowadzone są przez 2 trenerów 
 • zajęcia mogą być realizowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w ramach urozmaicenia zajęć przedszkolnych lub szkolnych.